I-1 Vedení Univerzity Karlovy v Praze


Funkce Jméno
rektor   Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
prorektoři pro studijní záležitosti Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (do 31. 1. 2010)
    Doc. ThDr. Martin Prudký (od 22. 2. 2010)
  pro akademické kvalifikace Prof. PhDr. Mojmír Horyna (do 31. 1. 2010)
    Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (od 22. 2. 2010)
  pro celoživotní vzdělávání a rovné příležitosti Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D. (od 1. 4. 2010)
  pro vědeckou a tvůrčí činnost Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
  pro vnější vztahy Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.
  pro zahraniční styky a mobilitu Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
  pro rozvoj Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
  pro investiční výstavbu Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (od 22. 2. 2010)
kvestor   Ing. Josef Kubíček
kancléř   RNDr. Tomáš Jelínek