I-2 Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze


Funkce Jméno
předseda Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
   
místopředseda Mgr. Josef Šlerka (do 4. 12. 2010)
   
předsednictvo Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., Dr. Med. h.c. (do 5. 2. 2010 a od 15. 10. 2010)
  Mgr. Richard Chudoba (do 5. 2. 2010)
  PhDr. Petr Just, Ph.D.
  JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
  Ondřej Suchánek (od 5. 2. 2010 do 1. 7. 2010)
  Bc. Jan Šatra (od 5. 2. 2010 do 21. 9. 2010 a od 15. 10. 2010)
   
členové Lukáš Bajer
  MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. (od 5. 2. 2010)
  Veronika Bergerová (od 5. 2. 2010)
  RNDr. Štěpán Bojar (do 15. 5. 2010)
  Ján Brada (do 27. 3. 2010)
  ThLic. Prokop Brož (do 12. 1. 2010)
  Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (od 5. 2. 2010)
  Mgr. Jan Carboch
  Doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc. (do 15. 10. 2010)
  David Čmelík (od 3. 12. 2010)
  Tomáš Čupka
  Doc. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
  Prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc.
  PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D.
  RNDr. Karel Fajfrlík (do 31. 1. 2010)
  Mgr. Daniel Feranc
  Doc. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
  Mgr. Jiří Flam
  Josef Fontana
  Hana Gavendová (do 2. 7. 2010)
  Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.
  Mgr. Tomáš Gryc
  Doc. MUDr. Petr Hach, CSc.
  Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
  Mgr. Milan Hanyš (od 5. 2. 2010)
  Alexandra Hauserová (do 31. 1. 2010)
  MUDr. Martin Havrda (od 26. 3. 2010)
  Jáchym Hercher (od 5. 2. 2010)
  Doc. RNDr. Petr Herman, Dr. (do 31. 1. 2010)
  Jiří Herodek
  MUDr. Bc. Marek Hilšer
  Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
  Doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. (od 5. 2. 2010)
  ThDr. Jaroslav Hrdlička
  Miroslav Huml
  MUDr. Milan Chovanec (od 15. 10. 2010)
  PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
  Mgr. Richard Chudoba (do 5. 2. 2010)
  Mgr. Jakub Jeřábek
  PhDr. Petr Just, Ph.D.
  Jindřich Kasálek
  Michal Kočí
  Doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. (do 31. 1. 2010)
  Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
  Doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc. (do 7. 4. 2010)
  Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
  Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
  Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
  Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (od 5. 2. 2010)
  Barbora Linhartová
  Mgr. Jakub Marek (do 31. 1. 2010)
  MUDr. David Marx, Ph.D. (do 4. 3. 2010)
  Vojtěch Mezera
  Mgr. Linda Muchová (do 31. 1. 2010)
  PhDr. Tomáš Nigrin (do 31. 1. 2010)
  Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (od 26. 3. 2010)
  Martin Opočenský (od 5. 2. 2010)
  Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (od 5. 2. 2010)
  Mgr. Eliška Pincová (do 31. 1. 2010)
  Lukáš Prajka (do 31. 1. 2010)
  Mgr. Zdeněk Pressl
  Eva Procházková
  Mgr. Marek Radecki
  Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
  Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.
  Tomáš Řepík (do 31. 1. 2010)
  Mgr. Petr Sláma, Th.D.
  Doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.
  JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
  Doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc. (do 6. 10. 2010)
  PhDr. Josef Stracený, CSc.
  Ondřej Suchánek (do 1. 7. 2010)
  Bc. Martin Svatoš
  Bc. Jan Šatra (do 21. 9. 2010 a od 15. 10. 2010)
  Bc. Jan Šimek
  Petra Šlapánková
  Mgr. Josef Šlerka (do 4. 12. 2010)
  Bc. Roman Šolc (od 5. 2. 2010)
  PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
  Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
  Mgr. Daniel Toropila (od 15. 10. 2010)
  Mgr. Jiří Tourek
  PhDr. Ludmila Trunečková (do 31. 1. 2010)
  Mgr. Jan Tuček
  Mgr. Kateřina Volná
  Adam Vrána (od 5. 2. 2010)
  Ing. František Zahálka (od 15. 10. 2010)
  RNDr. Viktor Žárský, CSc.
  Tomáš Živný (od 5. 2. 2010)
   
tajemník Mgr. Daniel Feranc