I-3 Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze


Fakulta/Pracoviště Jméno Vědní obor
RUK Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. lékařská fyziologie
předseda
PF Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. finanční právo a finance
MFF Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. meteorologie
1.LF Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. otorinolaryngologie
FTVS Prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc.
(do 25. 3. 2010)
kinantropologie
LFHK Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. histologie a embryologie
PedF Prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. fonetika
RUK, PřF Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. fyzikální chemie
PF Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
(od 25. 3. 2010)
teorie práva
2.LF Prof. MUDr. Jan Herget, DrSc. fyziologie
RUK Prof. PhDr. Mojmír Horyna dějiny umění
MFF Prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc. fyzika – fyzika kondenzovaných látek
RUK Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
(od 25. 3. 2010)
hospodářské a sociální dějiny
FHS, PřF Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Ph.D. filozofie a dějiny přírodních věd
FaF Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc. biochemie
HTF Prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. filozofická hermeneutika,
od 25. 3. 2010 čestný člen
PF Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. čestný člen
PedF, LFHK Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. pedagogická psychologie
1.LF Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
(do 25. 3. 2010)
vnitřní nemoci
2.LF Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. čestný člen
1.LF Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. stomatologie
FSV Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. ekonomie
PedF Prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. česká literatura
MFF Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. informatika a diskrétní matematika
1.LF Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. neurologie
ETF Doc. Ivana Noble, Ph.D. evangelická teologie
HTF Doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
(od 25. 3. 2010)
teologie
LFHK Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
(od 25. 3. 2010)
vnitřní lékařství
  Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc. čestný člen
FSV Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. moderní dějiny
FF Prof. Miroslav Petříček, Dr.
(od 25. 3. 2010)
fimové, televizní a fotografické umění a nová média
ETF Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
(do 25. 3. 2010)
Nový zákon
RUK Doc. ThDr. Martin Prudký
(od 25. 3. 2010)
Starý zákon
3.LF Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
(od 25. 3. 2010)
normální a patologická fyziologie
FSV Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. mezinárodní teritoriální studia
FF, KTF Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc. dějiny umění
KTF Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
(od 25. 3. 2010)
teologie
1.LF Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. imunologie
PF Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
(do 25. 3. 2010)
římské právo
3.LF Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
(do 25. 3. 2010)
anatomie
RUK Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
(od 25. 3. 2010)
vnitřní lékařství
PřF Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. analytická chemie
PřF Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.
(od 25. 3. 2010)
parazitologie
ETF Prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan čestný člen
LFP Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. chirurgie
FF Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. egyptologie
RUK Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. biologie
3.LF Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
(do 25. 3. 2010)
vnitřní nemoci
MFF Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. fyzika – subjaderná fyzika
     
UP Olomouc Prof. Pavel Ambros, Th.D. pastorální teologie
AV ČR Prof. MUDr. Jan Bubeník, DrSc. buněčná a molekulární biologie
1.LF Doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. vnitřní nemoci
AV ČR Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. sociální psychologie
AV ČR Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. chemické inženýrství
VŠE Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
(od 25. 3. 2010)
politologie
ČNB Prof. Dr. Ing. Jan Frait ekonomie
UO Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. toxikologie
MU Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
(od 25. 3. 2010)
české dějiny
VŠE Prof. Ing. Richard Hindls, CSc. statistika
AV ČR Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. fyziologie živočichů
MU Doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.
(od 25. 3. 2010)
pedagogika
SU Opava Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
(od 25. 3. 2010)
české a obecné nejnovější dějiny
VÚFB Ing. Miroslav Kuchař, DrSc. farmakologie
UK Bratislava Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
(od 25. 3. 2010)
farmakologie
NSS JUDr. Michal Mazanec správní právo
UK Bratislava Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.
(do 25. 3. 2010)
mikrobiologie
AV ČR Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. normální fyziologie
AV ČR Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
(do 25. 3. 2010)
molekulární biologie
IKEM Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. chirurgie
AV ČR Prof. PhDr. Eva Semotánová, DrSc.
(od 25. 3. 2010)
historická geografie
AV ČR Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. dějiny umění
AV ČR Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. technická kybernetika
AV ČR Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
(do 25. 3. 2010)
fyziologie a patologická fyziologie
AV ČR Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
(do 25. 3. 2010)
historie - české a československé dějiny
AV ČR Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
(do 25. 3. 2010)
české dějiny
AV ČR Prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc. lékařská imunologie
ČVUT Prof. RNDr. Miloslav Vlček, DrSc. teoretická elektrotechnika