I-4 Správní rada Univerzity Karlovy v Praze


Funkce Jméno
předseda JUDr. Antonín Mokrý
členové Ing. Milan Corjak
JUDr. Ing. Miloslav Fiedler
Ing. Jan Fischer, CSc. (od 25. 1. 2010)
  JUDr. Petr Hanzlík
  Ing. Jan Kasal
  Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.
  RNDr. Hana Ripková, Ph.D.
  Ing. Pavel Řežábek
  MUDr. Přemysl Sobotka (od 25. 1. 2010)
Doc. Dr. Milan Stloukal, DrSc.
Kardinál Miloslav Vlk
  Doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
JUDr. Jan Wagner
  PhDr. Lubomír Zaorálek
tajemník RNDr. Tomáš Jelínek