I-5a Grantová rada


Funkce Jméno
předseda Prof. RNDr. Petr Volf, CSc., prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost
členové Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., předseda sekce A - společenské vědy
  Prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. (do 1. 3. 2010), RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D. (od 15. 2. 2010) místopředseda sekce A - společenské vědy
  RNDr. Jan Suda, Ph.D., předseda sekce B - přírodní vědy
  Prof. RNDr. Petr Malý, DrSc., místopředseda sekce B - přírodní vědy
  Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, předseda sekce C - lékařské vědy
  Prof. MUDr. Jan Herget, DrSc., místopředseda sekce C - lékařské vědy