I-5c Historická komise


Funkce Jméno
předseda Prof. PhDr. Mojmír Horyna (do 15. 4. 2010)
  Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (od 15. 4. 2010)
členové Ing. Karel Höfer
  Prof. PhDr. Mojmír Horyna (od 15. 4. 2010)
  PhDr. Helena Koenigsmarková (od 15. 4. 2010)
  Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (do 15. 4. 2010)
  Ing. Josef Kubíček (do 15. 4. 2010)
  Prof. PhDr. Josef Petráň
  Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.
  Doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc. (do 15. 4. 2010)
  PhDr. Lubomír Sršeň
  Doc. PhDr. Petr Svobodný
  Prof. Ing. arch Vladimír Šlapeta, DrSc. (do 15. 4. 2010)
  Doc. ak. mal. Ivan Špirk (od 15. 4. 2010)
  Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (od 15. 4. 2010)
  Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
tajemnice Václava Kupová