I-6 Fakulty a další součásti Univerzity Karlovy v Praze (Charles University in Prague)


Zkratka
(ve VZČ)
Fakulta/Součást
(anglicky)
Sídlo
KTF Katolická teologická fakulta
(Catholic Theological Faculty)
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
ETF Evangelická teologická fakulta
(Protestant Theological Faculty)
Černá 9, 115 55 Praha 1
HTF Husitská teologická fakulta
(Hussite Theological Faculty)
Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4
PF Právnická fakulta
(Faculty of Law)
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
1.LF 1. lékařská fakulta
(First Faculty of Medicine)
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
2.LF 2. lékařská fakulta
(Second Faculty of Medicine)
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
3.LF 3. lékařská fakulta
(Third Faculty of Medicine)
Ruská 87, 100 00 Praha 10
LFP Lékařská fakulta v Plzni
(Faculty of Medicine in Plzeň)
Husova 3, 306 05 Plzeň
LFHK Lékařská fakulta v Hradci Králové
(Faculty of Medicine in Hradec Králové)
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové
FaF Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
(Faculty of Pharmacy in Hradec Králové)
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
FF Filozofická fakulta
(Faculty of Philosophy & Arts)
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
PřF Přírodovědecká fakulta
(Faculty of Science)
Albertov 6, 128 43 Praha 2
MFF Matematicko-fyzikální fakulta
(Faculty of Mathematics and Physics)
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
PedF Pedagogická fakulta
(Faculty of Education)
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
FSV Fakulta sociálních věd
(Faculty of Social Sciences)
Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
FTVS Fakulta tělesné výchovy a sportu
(Faculty of Physical Education and Sport)
José Martího 31, 162 52 Praha 6
FHS Fakulta humanitních studií
(Faculty of Humanities)
U Kříže 8, 156 00 Praha 5
     
ÚDAUK Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy
(Institute of the History of Charles University and Archive of Charles University)
Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
CTS Centrum pro teoretická studia
(Center for Theoretical Study)
Jilská 1, 110 00 Praha 1
CERGE Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
(Center for Economic Research and Graduate Education)
Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1
     
ÚVT Ústav výpočetní techniky
(Computer Science Centre)
Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
CPPT Centrum pro přenos poznatků a technologií
(Centre for Transfer of Knowledge and Technology)
Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
ÚJOP Ústav jazykové a odborné přípravy
(Institute for Language and Preparatory Studies)
Vratislavova 10/29, 128 00 Praha 2
ÚK Ústřední knihovna
(Central Library of Charles University)
Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
COŽP Centrum pro otázky životního prostředí
(Environment Center)
U Kříže 8, 158 00 Praha 5
ARVŠ Agentura Rady vysokých škol
(Agency of the Council of Higher Education Institutions)
J. Martího 31, 162 52 Praha 6
     
KaM Koleje a menzy
(Dormitories and Refectories)
Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1
ArcS Arcibiskupský seminář
(Archbishop’s Seminary)
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Nakl Nakladatelství Karolinum
(Karolinum Press)
Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
SBZ Správa budov a zařízení
(Premises and Facilities Administration)
Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
SC Sportovní centrum
(Sports Centre)
Bruslařská 1132, 102 00 Praha 15