I-7 Děkani fakult a ředitelé dalších součástí


Fakulta/Součást Jméno
KTF Prof. PhDr. Ludvík Armbruster (do 16. 2. 2010)
ThLic. Prokop Brož, Th.D. (od 17. 2. 2010)
ETF Doc. ThDr. Martin Prudký (do 21. 2. 2010
Doc. Jindřich Halama, Dr. (od 1. 6. 2010)
HTF Prof. ThDr. Jan B. Lášek
PF Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
1.LF Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
2.LF Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
3.LF Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. (do 31. 1. 2010)
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. (od 1. 2. 2010)
LFP Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc. (do 31. 1. 2010)
Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. (od 1. 2. 2010)
LFHK Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c. (do 31. 8. 2010)
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. (od 1. 9. 2010)
FaF Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
FF PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
PřF Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
MFF Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
PedF Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
FSV Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. (do 31. 1. 2010)
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. (od 1. 2. 2010)
FTVS Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. (do 31. 1. 2010)
Doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D. (od 1. 2. 2010)
FHS Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
ÚDAUK Doc. PhDr. Petr Svobodný
CTS Doc. David Storch, Ph.D.
CERGE Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
ÚVT RNDr. Pavel Krbec, CSc. (do 28. 2. 2010)
RNDr. Štěpán Bojar (od 1. 4. 2010)
CPPT Ing. Jiří Linhart
ÚJOP Mgr. Jan Podroužek
ÚK Mgr. Marie Paráková
COŽP Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
ARVŠ Ing. Václav Kuchař
KaM Ing. Mojmír Bém
ArcS ThLic. Artur Matuszek
Nakl Mgr. Petr Valo (od 1. 1. 2010)
SBZ Ing. Karel Höfer (do 31. 8. 2010)
Ing. Martin Marcoň (od 1. 9. 2010)
SC Karel Kozel