I-8 Registrace a změny v registracích vnitřních předpisů


Předpis Schváleno AS UK Účinnost
Statut UK - 6. změna 3. 12. 2010 31. 1. 2011
Studijní a zkušební řád - 6. změna 3. 12. 2010 31. 1. 2011