I-9 Členství univerzity v mezinárodních a profesních organizacích


Organizace Stát Status
Coimbra Group - Sdružení nejstarších evropských univerzit Belgie člen
EAIE – European Association for International Education Nizozemsko člen
EUA – European University Association Belgie člen
UNICA - Universities from the Capitals of Europe Belgie člen
IAU – International Association of Universities Francie člen
IFPU - International Forum of Public Universities Kanada člen
OECD-IMHE – Institutional Management in Higher Education Programme Francie člen řídícího výboru
DRC – Danube Rectors´ Conference závisí na místě, kde se koná General Assembly člen
EUROPAEUM Velká Británie člen
Magna Charta Observatory Itálie člen
ČKR - Česká konference rektorů ČR člen
RVŠ - Rada vysokých škol ČR člen