III-10a Péče o studenty - ubytování, stravování


Lůžková kapacita kolejí celková 13 443
Počet lůžek v pronajatých zařízeních 0
Počet podaných žádostí o ubytování k 31. 12. 2010 13 829
Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31. 12. 2010 13 052
Podíl kladně vyřízených žádostí o ubytování 94,4%
Počet lůžkodnů 3 767 565
 
Počet vydaných hlavních jídel
Studenti 971 771
Zaměstnanci 128 514
Ostatní 114 804
Celkem 1 215 089