III-10b Poskytování poradenských služeb v IPC


Poradenství Počet zaměstnanců / přepočtený
počet úvazků
Počet konzultačních
hodin za týden
Počet konzultací
      osobně telefonicky e-mailem
Studijní 12 / 10,0 43 9 763 2 563 928
Psychologické, sociálně právní 2 / 0,2 8 214 8 12
Kariérové 1 / 0,1 2 188 0 0
Ostatní 3 / 1,5 41 73 130 1 475
 
Ostatní - Psychologická poradna pro zahraniční studenty, Kancelář pro studenty se speciálními potřebami