III-12 Ceny udělené studentům a absolventům v r. 2010


Cena MŠMT - 2010 (ceny byly předány 30. 11. 2010 na MŠMT ČR)  
3.LF MUDr. Ondřej GOJIŠ
PřF RNDr. Peter KOŠOVAN, Ph.D.
   
Cena Josefa Hlávky - 2010 (ceny byly předány 16. 11. 2010 v Lužanech u Přeštic)  
KTF nenavrhla
ETF nenavrhla
HTF nenavrhla
PF Mgr. Jana Šustová
1.LF MUDr. Hana Skalická
2.LF MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.
3.LF MUDr. Jiří Švec
LFP Jan Brůha
LFHK MUDr. Vladimíra Halečková
FaF Mgr. Lenka Krčmová
FF nenavrhla
PřF Mgr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
MFF Mgr. Martin Tancer
PedF nenavrhla
FSV návrh vrácen fakultě
(PhDr. Dalibor Roháč, MA
- absolvent bc. st. prog. 22. 6. 05 - nesplnění podmínek Nadace)
FTVS nenavrhla
FHS Mgr. Mikuláš Pštross
   
CENA REKTORA - 2010 (ceny byly předány na VR 25. 11. 2010)  
Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů  
LFHK Bc. Diana Vajsarová
3.LF MUDr. Kateřina Pokorná
   
Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů  
FSV Mgr. Dana Smrčková
   
Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů  
PřF Bc. Pavel Repko
PřF Mgr. Lenka Řežábková
   
Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů  
KTF Mgr. Helena Křenková
ETF Mgr. Kristýna Kupfová
   
Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia  
MFF Bc. Aneta Mirová
   
MIMOŘÁDNÁ CENA REKTORA - 2010 (cena byla předána na VR 25. 11. 2010)  
PřF Bc. Veronika Petřeková