III-13a Počet absolventů rigorózního řízení v r. 2010


Fakulta Počet absolventů
KTF 5
ETF 0
HTF 8
PF 184
1.LF 0
2.LF 0
3.LF 0
LFP 0
LFHK 0
FaF 76
FF 138
PřF 88
MFF 48
PedF 43
FSV 44
FTVS 8
FHS 0
Celkem 642