III-13b Hodnocení doktorského studia v akademickém roce 2009/2010


Fakulta Hodnoceno
doktorandů
PF KF Vedení Individuální
studijní
plán
Nesplnil ISP
hodnocen C
Zahraniční
stáže
Počet
školitelů
Působiště
školitele
          PF KF Stud. ukonč. do 3 měs. nad 3 měs.    
        UK AV ČR ostatní A B C A B C PF KF PF KF PF KF   UK AV ČR ostatní
KTF 49 26 23 45 1 3 17 7 2 19   4 2 4     4   38 34 1 3
ETF 64 23 41 64     19 4   30 9 2   2 1 4 5 6 44 44    
HTF 53 17 36 50 2 1 14 2 1 23 11 2 1 2 4 2 2 5 33 30 2 1
PF 388 30 358 387   1 25 5   252 92 14   14         193 192   1
1.LF 582 276 306 484 31 67 233 43   226 80       34 43 13 15 453 356 34 63
2.LF 344 119 225 253 72 19 97 22   132 87 6   6         258 185 57 16
3.LF 171 47 124 149 4 18 34 13   87 35 2   2 1 3 1          
LFP 162 16 146 162     12 3 1 117 14 15 1 15 1 7   2 72 72    
LFHK 218 55 163 213   5 49 6   122 41       5 15   1 218 213   5
FaF 150 75 75 142 6 2 75     66   9   9 3 1 9   106 99 5 2
FF 1 544 567 977 1 339 113 92 462 72 33 775 117 85 33 85 68 40 57 28 1 071 914 83 74
PřF 1 178 707 471 718 338 122 576 111 20 276 144 51 20 51 69 18 47 9 953 546 299 108
MFF 598 395 203 452 134 12 387 5 3 193 4 6 3 6 122 15 22 5 531 393 126 12
PedF 286 92 194 242 5 39 80 11 1 145 40 9 1 9 30 36 7 16 205 162 5 38
FSV 326 162 164 283 15 28 133 23 6 123 11 30 6 30 3 1 4 2 257 214 16 27
FTVS 140 67 73 132 3 5 50 15 2 44 25 4 2 4 3 5 3 1 89 83 2 4
FHS 128 46 82 118 3 7 40 6   63 13 6   6 7 9 5 1 90 82 3 5
CERGE 109 64 45 96 4 9 43 18 3 31   14 3 14     2   49 38 3 8
Celkem 6 490 2 784 3 706 5 329 731 430 2 346 366 72 2 724 723 259 72 259 351 199 181 91 4 660 3 657 636 367
 
ISP - individuální studijní plán
PF - prezenční forma studia
KF - kombinovaná forma studia
A - splnil ISP
B - částečně splnil ISP
C - nesplnil ISP
Vedení - pracoviště, kde je doktorand veden
Počet školitelů - počet fyzických osob