III-1b Počty studijních programů a oborů (údaje platné k 31. 12. 2010)


Skupina oboru Kód skupiny kmenových oborů Programy
    Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D. Celkem
    PF KF Celkem PF+KF Celkem* PF KF Celkem PF+KF Celkem* PF KF Celkem PF+KF Celkem* PF KF Celkem PF+KF Celkem* PF KF Celkem PF+KF Celkem*
Přírodní vědy a nauky 11 až 18 11 3 14 11 3 0 3 3 11 3 14 11 38 39 77 39 63 45 108 64
Technické vědy a nauky 21 až 39 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 3 2 5 3
Zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53 3 3 6 3 4 0 4 4 2 0 2 2 33 35 68 36 42 38 80 45
Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 16 8 24 16 12 3 15 12 17 8 25 17 13 13 26 13 58 32 90 58
Ekonomie 62 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 3 1 4 3
Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 3 2
Pedagogika, učitelství a sociální péče 75 4 5 9 5 4 2 6 4 3 5 8 5 2 2 4 2 13 14 27 16
Obory z oblasti psychologie 77 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 4 2 6 4
Vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 4 2 6 4
Celkem ** 11 až 82 38 19 57 39 26 7 33 26 36 16 52 38 92 95 187 96 192 137 329 199
 
Jako zdrojová data byla použita matriční data ze SIMS z 21. 01. 2011 (údaje platné k 31. 12. 2010).
Celkem* je celkový počet různých studijních programů nezávisle na formě studia.
Celkem** je celkový počet různých studijních programů nezávisle na kmenovém oboru.
PF - prezenční forma studia
KF - kombinovaná forma studia