III-1e Přehled nově akreditovaných studijních programů a oborů


Fakulta Studijní program Studijní obor Forma studia Doba studia
(roky)
Jazyk Poznámka
bakalářské studium
FF Historické vědy Etnologie se specializací indonesistika PF 3 ČJ 1obor
FF Historické vědy Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku PF 3 ČJ 2obor
FF Filologie Íránistika PF 3 ČJ 2obor
FSV Economics Economics and Finance PF 3 AJ 1obor
 
navazující magisterské studium
FSV Mezinárodní teritoriální studia Středoevropská komparativní studia PF KF 2 ČJ AJ 1obor
 
doktorské studium
PedF Specializace v pedagogice Vzdělávání v biologii PF KF 4 ČJ spolu s JU ČB
 
PF - prezenční forma studia
KF - kombinovaná forma studia
AJ - anglický jazyk
ČJ - český jazyk
1obor - jednooborové studium
2obor - dvouoborové studium