III-1f Studijní programy a obory realizované na vyšších odborných školách


Fakulta Studijní program Studijní obor Typ studia Forma studia Doba studia
(roky)
Vyšší odborná škola
ETF Sociální práce Pastorační a sociální práce Bc. PF KF 3 JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola P-2
ETF Sociální práce Pastorační a sociální práce Bc. PF KF 3 Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická P-9
FF Informační studia a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. PF 3 Vyšší odborná škola informačních služeb P-4
PedF Specializace v pedagogice Sbormistrovství chrámové hudby Bc. PF 3 Collegium Marianum - Týnská vyšší odbroná škola, s.r.o.
PedF Specializace v pedagogice Historická hudební praxe Bc. PF 3 Collegium Marianum - Týnská vyšší odbroná škola, s.r.o.
FTVS Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie Bc. PF 3 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Kladno
 
PF - prezenční forma studia
KF - kombinovaná forma studia