III-1i Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2010)


Skupina oboru Kód skupiny kmenových oborů AJ
    Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D. Celkem
    PF KF Celkem
PF+KF
Celkem* PF KF Celkem
PF+KF
Celkem* PF KF Celkem
PF+KF
Celkem* PF KF Celkem
PF+KF
Celkem* PF KF Celkem
PF+KF
Celkem*
Přírodní vědy a nauky 11 až 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 3 6 5 5 3 8 7
Technické vědy a nauky 21 až 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
Zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53 1 0 1 1 3 0 3 3 1 0 1 1 3 6 9 8 8 6 14 13
Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 1 0 1 1 1 1 2 1 3 0 3 3 1 1 2 2 6 2 8 7
Ekonomie 62 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2
Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagogika, učitelství a sociální péče 75 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem** 11 až 82 3 0 3 3 5 1 6 5 7 0 7 7 7 12 19 17 22 13 35 32
 
Celkem* je celkový počet různých studijních programů nezávisle na formě studia.
Celkem** je celkový počet různých studijních programů nezávisle na kmenovém oboru.
AJ - anglický jazyk
PF - prezenční forma studia
KF - kombinovaná forma studia