III-1j Přehled studijních programů a oborů akreditovaných
(akreditováno v rámci strukturace studia, rozšíření jednooborového studia na dvouoborové a změny tříletého doktorského studia na čtyřleté)


Fakulta Studijní program Studijní obor Forma studia Doba studia Jazyk Poznámka
bakalářské studium
FF Historické vědy Dějiny a kultura islámských zemí PF 3 ČJ 2obor
FF Filologie Hebraistika PF 3 ČJ 1obor
FF Filologie Arabistika PF 3 ČJ 2obor
FF Psychologie Psychologie PF 3 ČJ 1obor
navazující magisterské studium
FF Filologie Český jazyk a literatura PF 2 ČJ 2obor
FF Filologie Český jazyk - specializační studium PF 2 ČJ 2obor
FF Filologie Fonetika PF 2 ČJ 1obor
FF Filologie Latinská medievistika PF 2 ČJ 1obor 2obor
FF Učitelství pro střední školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy PF 2 ČJ 2obor
FF Učitelství pro střední školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy PF 2 ČJ 1obor
FF Učitelství pro střední školy Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy PF 2 ČJ 2obor
FF Učitelství pro střední školy Učitelství češtiny jako cizího jazyka PF 2 ČJ 2obor
FF Obecná teorie a dějiny umění a kultury Estetika PF 2 ČJ 1obor 2obor
PedF Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie PF KF 2 ČJ 1obor
FSV International Area Studies European Studies PF 2 AJ 1obor
doktorské studium
ETF Filozofie Filozofie PF KF 4 ČJ AJ  
1.LF Bioetika   PF KF 4 ČJ AJ  
1.LF Psychologie Lékařská psychologie a psychopatologie PF KF 4 ČJ AJ  
LFHK Klinická onkologie a radioterapie   PF KF 4 ČJ AJ  
LFHK Klinická biochemie   PF KF 4 ČJ AJ  
FaF Biochemie Patobiochemie a xenobiochemie PF KF 4 ČJ AJ  
FaF Farmacie Farmaceutická technologie PF KF 4 ČJ AJ  
FaF Farmacie Klinická farmacie PF KF 4 ČJ AJ  
PřF Teoretická a evoluční biologie   PF KF 4 ČJ AJ  
PedF, MÚ AV Pedagogika Didaktika matematiky PF KF 4 ČJ  
FSV Mediální a komunikační studia Mediální studia PF KF 4 ČJ  
 
PF - prezenční forma studia
KF - kombinovaná forma studia
AJ - anglický jazyk
ČJ - český jazyk
1obor - jednooborové studium
2obor - dvouoborové studium
MÚ AV - Matematický ústav AV ČR