III-2a Počty studentů dle skupin kmenových oborů (k 31. 10. 2010)


Skupina oborů Kód skupiny kmenových oborů Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D. Celkem
    PF KF PF KF PF KF PF KF  
Přírodní vědy a nauky 11 až 18 3 694 449 4 0 2 088 73 1 441 1 200 8 949
Technické vědy a nauky 21 až 39 229 0 0 0 0 0 34 30 293
Zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53 1 203 803 10 060 0 325 0 452 1 194 14 037
Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 7 174 2 064 1 108 18 2 836 1 052 857 1 306 16 415
Ekonomie 62 450 0 0 0 226 0 148 63 887
Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 4 154 0 0 0 35 473 4 662
Pedagogika, učitelství a sociální péče 75 2 699 1 409 961 225 519 348 110 215 6 486
Obory z oblasti psychologie 77 223 0 250 88 42 0 81 137 821
Vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82 693 0 133 12 147 0 113 200 1 298
Celkem 11 až 82 16 365 4 725 16 670 343 6 183 1 473 3 271 4 818 53 848
 
PF - prezenční forma studia
KF - kombinovaná forma studia