III-2b Počty studentů dle skupin kmenových oborů (k 31. 12. 2010)


Skupina oborů Kód skupiny kmenových oborů Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D. Celkem
    PF KF PF KF PF KF PF KF  
Přírodní vědy a nauky 11 až 18 3 337 311 3 0 2 046 58 1 418 1 123 8 296
Technické vědy a nauky 21 až 39 221 0 0 0 0 0 33 28 282
Zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53 1 174 743 9 806 0 321 0 443 1 159 13 646
Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 6 707 1 798 1 045 17 2 739 1 008 825 1 242 15 381
Ekonomie 62 427 0 0 0 215 0 147 58 847
Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 4 009 0 0 0 36 467 4 512
Pedagogika, učitelství a sociální péče 75 2 520 1 386 917 219 514 344 107 209 6 216
Obory z oblasti psychologie 77 217 0 246 82 42 0 80 134 801
Vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82 656 0 125 11 144 0 109 196 1 241
Celkem 11 až 82 15 259 4 238 16 151 329 6 021 1 410 3 198 4 616 51 222
 
PF - prezenční forma studia
KF - kombinovaná forma studia