III-2c Celkový počet studentů podle fakult


Fakulta PF KF Celkem
KTF 499 457 956
ETF 482 256 738
HTF 956 131 1 087
PF 4 189 473 4 662
1.LF 4 057 820 4 877
2.LF 1 474 236 1 710
3.LF 1 409 458 1 867
LFP 1 956 138 2 094
LFHK 1 477 377 1 854
FaF 1 495 223 1 718
FF 7 090 2 006 9 096
PřF 4 330 636 4 966
MFF 2 863 835 3 698
PedF 3 528 1 725 5 253
FSV 3 378 1 231 4 609
FTVS 1 556 548 2 104
FHS 1 750 809 2 559
Celkem 42 489 11 359 53 848
 
PF - prezenční forma studia
KF - kombinovaná forma studia