III-3a Zájem uchazečů o studium dle skupin kmenových oborů


Skupina oborů Kód skupiny
kmenových oborů
Přihlášek Přihlášených Přijetí Přijatých Zapsaných
Přírodní vědy a nauky 11 až 18 6 988 6 034 4 500 4 028 3 000
Technické vědy a nauky 21 až 39 331 331 167 167 103
Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43 0 0 0 0 0
Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53 16 808 9 070 4 980 3 842 3 399
Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 23 613 15 991 8 288 6 888 5 554
Ekonomie 62 910 907 400 400 301
Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 4 656 4 656 1 027 1 027 908
Pedagogika, učitelství a sociální péče 75 8 560 7 088 3 193 2 879 2 333
Obory z oblasti psychologie 77 1 365 1 203 203 191 179
Vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 1 314 1 172 333 325 291
Celkem 11 až 82 64 545 39 768 23 091 18 539 15 828