III-4a Celkový počet absolventů


Skupina oborů Kód skupiny
kmenových oborů
Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D. Celkem
    PF KF PF KF PF KF PF KF  
Přírodní vědy a nauky 11 až 18 716 22 32 1 735 5 51 211 1 773
Technické vědy a nauky 21 až 39 50 0 0 0 0 0 1 3 54
Zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53 254 177 1 353 0 129 0 7 95 2 015
Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 968 169 403 46 529 221 9 120 2 465
Ekonomie 62 74 0 0 0 60 0 3 7 144
Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 636 0 0 0 0 34 670
Pedagogika, učitelství a sociální péče 75 364 275 455 41 29 47 0 33 1 244
Obory z oblasti psychologie 77 26 0 55 13 0 0 1 12 107
Vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82 63 0 61 3 19 0 3 17 166
Celkem 11 až 82 2 515 643 2 995 104 1 501 273 75 532 8 638
 
Počty odpovídají počtu studií, která ukončila studium mezi 1. 1. 2010 a 31. 12. 2010 absolvováním.
PF - prezenční forma studia
KF - kombinovaná forma studia