III-4b Celkový počet absolventů podle fakult


Fakulta PF KF Celkem
KTF 70 57 127
ETF 65 33 98
HTF 133 14 147
PF 636 34 670
1.LF 514 55 569
2.LF 221 16 237
3.LF 210 106 316
LFP 269 10 279
LFHK 207 71 278
FaF 219 48 267
FF 1 017 238 1 255
PřF 1 030 122 1 152
MFF 539 75 614
PedF 628 292 920
FSV 712 115 827
FTVS 357 154 511
FHS 259 112 371
Celkem 7 086 1 552 8 638
 
Počty odpovídají počtu různých studií, která ukončila
studium mezi 1. 1. 2010 a 31. 12. 2010 absolvováním.
PF - prezenční forma studia
KF - kombinovaná forma studia