III-4c Počet absolventů podle studijních programů


Fakulta Kód Název Muži Ženy Cizinci Cizí jazyk PF KF Celkem
KTF B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury 4 29 1   33   33
KTF N8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury 5 12     17   17
KTF B6141 Teologie 10 20 3     30 30
KTF M6141 Teologie 16 3 2   19   19
KTF N6141 Teologie 9 14 1     23 23
KTF P6141 Teologie 4 1 1   1 4 5
KTF celkem 48 79 8   70 57 127
ETF B7508 Sociální práce 15 56 1   48 23 71
ETF B6141 Teologie 3 1     4   4
ETF M6141 Teologie 9 8 3   13 4 17
ETF P6141 Teologie 6   2 2   6 6
ETF celkem 33 65 6 2 65 33 98
HTF B7507 Specializace v pedagogice 10 44     54   54
HTF B6141 Teologie 5 25 2   28 2 30
HTF M6141 Teologie 4 27     27 4 31
HTF N6141 Teologie 4 16 5   15 5 20
HTF P6141 Teologie 1 2       3 3
HTF M7504 Učitelství pro střední školy 1 8     9   9
HTF celkem 25 122 7   133 14 147
PF M6805 Právo a právní věda 270 366 72   636   636
PF P6801 Teoretické právní vědy 19 15 4     34 34
PF celkem 289 381 76   636 34 670
1.LF P1412 Biochemie a patobiochemie 4 9 3   1 12 13
1.LF P1516 Biologie a patologie buňky   2 1   1 1 2
1.LF P5105 Experimentální chirurgie 7   1 1   7 7
1.LF P5208 Farmakologie a toxikologie   1       1 1
1.LF P5106 Fyziologie a patofyziologie člověka 2 7 1     9 9
1.LF P5107 Gerontologie   1       1 1
1.LF P1517 Imunologie   1 1     1 1
1.LF P5110 Lékařská biofyzika 1 1       2 2
1.LF P5131 Lékařská etika 2 1       3 3
1.LF P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 2 4 2     6 6
1.LF P5108 Neurovědy 3 3       6 6
1.LF B5341 Ošetřovatelství   20 2   19 1 20
1.LF P5109 Preventivní medicína   1 1     1 1
1.LF P7701 Psychologie 1 2     1 2 3
1.LF B5345 Specializace ve zdravotnictví 10 54 6   64   64
1.LF N5345 Specializace ve zdravotnictví 11 33 5   44   44
1.LF M5103 Všeobecné lékařství 119 192 119 43 311   311
1.LF P1529 Vývojová a buněčná biologie 1 1       2 2
1.LF M5111 Zubní lékařství 26 47 21 16 73   73
1.LF celkem 189 380 163 60 514 55 569
2.LF P1516 Biologie a patologie buňky   1       1 1
2.LF P5105 Experimentální chirurgie 3         3 3
2.LF P5106 Fyziologie a patofyziologie člověka 1 3 1     4 4
2.LF P5110 Lékařská biofyzika 1         1 1
2.LF P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie   3       3 3
2.LF P5108 Neurovědy 2 2 3     4 4
2.LF B5345 Specializace ve zdravotnictví 3 18     21   21
2.LF N5345 Specializace ve zdravotnictví 3 18 2   21   21
2.LF M5103 Všeobecné lékařství 51 128 33 10 179   179
2.LF celkem 64 173 39 10 221 16 237
3.LF P5105 Experimentální chirurgie 1         1 1
3.LF P5208 Farmakologie a toxikologie 1 2       3 3
3.LF P5106 Fyziologie a patofyziologie člověka 2 4 5   2 4 6
3.LF P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie   2 1     2 2
3.LF P5108 Neurovědy 2 1     1 2 3
3.LF B5341 Ošetřovatelství 7 82 4   24 65 89
3.LF P5109 Preventivní medicína 1 2       3 3
3.LF B5345 Specializace ve zdravotnictví 6 64 2   44 26 70
3.LF M5103 Všeobecné lékařství 53 86 50 33 139   139
3.LF celkem 73 243 62 33 210 106 316
LFP P5116 Chirurgie 1         1 1
LFP P5143 Neurologie a psychiatrie 1 1       2 2
LFP P5145 Patologie 2         2 2
LFP P5124 Pediatrie   1       1 1
LFP M5104 Stomatologie 1   1   1   1
LFP P5104 Stomatologie 1 1 1   2   2
LFP P5129 Vnitřní nemoci 4         4 4
LFP M5103 Všeobecné lékařství 81 122 59 37 203   203
LFP M5111 Zubní lékařství 28 35 15 14 63   63
LFP celkem 119 160 76 51 269 10 279
LFHK P5113 Fyziologie a patologická fyziologie 1         1 1
LFHK P5163 Hygiena, preventivní lékařství (čtyřleté) 1 2       3 3
LFHK P5116 Chirurgie 3   1     3 3
LFHK P5142 Klinická onkologie a radioterapie 2         2 2
LFHK P5117 Lékařská biologie 1         1 1
LFHK P5121 Lékařská imunologie 1 3       4 4
LFHK P5122 Lékařská mikrobiologie 1         1 1
LFHK B5341 Ošetřovatelství 2 50 3     52 52
LFHK P5146 Radiologie 1         1 1
LFHK P5129 Vnitřní nemoci 3   2     3 3
LFHK M5103 Všeobecné lékařství 69 96 41 27 165   165
LFHK M5111 Zubní lékařství 20 22 14 11 42   42
LFHK celkem 105 173 61 38 207 71 278
FaF P1406 Biochemie   1       1 1
FaF M5206 Farmacie 17 160 14 4 177   177
FaF P5206 Farmacie 8 5     2 11 13
FaF P1402 Organická chemie 3 2     2 3 5
FaF B5207 Zdravotnická bioanalytika 3 43 1   13 33 46
FaF N5207 Zdravotnická bioanalytika   25     25   25
FaF celkem 31 236 15 4 219 48 267
FF B7311 Anglistika - amerikanistika 10 24 2   34   34
FF M7311 Anglistika - amerikanistika 4 2     6   6
FF N7311 Anglistika - amerikanistika 2 4 2   6   6
FF B7312 Čeština v komunikaci neslyšících 1 9     10   10
FF B7310 Filologie 19 94 27   113   113
FF M7310 Filologie 17 115 16   132   132
FF N7310 Filologie 4 17 1   21   21
FF P7310 Filologie 13 18 8   1 30 31
FF B6101 Filozofie 7 8 1   15   15
FF N6101 Filozofie 4 5 2   9   9
FF P6101 Filozofie 5       1 4 5
FF B7105 Historické vědy 36 42 3   70 8 78
FF M7105 Historické vědy 16 26 2   37 5 42
FF N7105 Historické vědy 23 23 7   37 9 46
FF P7105 Historické vědy 23 9 3     32 32
FF M6107 Humanitní studia 28 64 7   92   92
FF B7201 Informační studia a knihovnictví 9 41     50   50
FF N7201 Informační studia a knihovnictví 8 40     34 14 48
FF P7201 Informační studia a knihovnictví 1 3       4 4
FF B6142 Logika 2 1 1   3   3
FF M6142 Logika 3 2     5   5
FF B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury 3 27     30   30
FF M8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury 14 50     61 3 64
FF N8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury 1 1     2   2
FF P8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury 4 16 1   3 17 20
FF B7501 Pedagogika 11 66 1   44 33 77
FF M7501 Pedagogika 3 25     14 14 28
FF N7501 Pedagogika 4 52 2   23 33 56
FF P7501 Pedagogika 2 4       6 6
FF B6701 Politologie 6 12 1   18   18
FF M6701 Politologie 3 1     4   4
FF N6701 Politologie 8 4     12   12
FF B7313 Překladatelství a tlumočnictví 1 10 1   11   11
FF M7313 Překladatelství a tlumočnictví   6     6   6
FF M7701 Psychologie 15 40 4   42 13 55
FF P7701 Psychologie 5 4       9 9
FF B6731 Sociální politika a sociální práce 1 16     17   17
FF M6731 Sociální politika a sociální práce 1       1   1
FF N6731 Sociální politika a sociální práce 1 15 1   16   16
FF B6703 Sociologie 5 9     14   14
FF M6703 Sociologie 1 9 1   8 2 10
FF N6703 Sociologie 1 2     3   3
FF P6703 Sociologie   2       2 2
FF M7504 Učitelství pro střední školy 1 11 2   12   12
FF celkem 326 929 96   1 017 238 1 255
PřF M1403 Analytická chemie 1   1   1   1
PřF P1403 Analytická chemie 4 2       6 6
PřF P1524 Anatomie a fyziologie rostlin 1 3 1   2 2 4
PřF P1401 Anorganická chemie 1 3       4 4
PřF P1512 Antropologie   1       1 1
PřF P1525 Antropologie a genetika člověka   2     1 1 2
PřF M1202 Aplikovaná geologie   2     2   2
PřF P1202 Aplikovaná geologie 3 3 1 1 1 5 6
PřF B1406 Biochemie 12 24 5   36   36
PřF N1406 Biochemie 10 23 3   33   33
PřF P1406 Biochemie 8 9 1   6 11 17
PřF B1501 Biologie 39 115 8   154   154
PřF M1501 Biologie 4 1     5   5
PřF N1501 Biologie 49 122 8   171   171
PřF P1501 Biologie 1 7       8 8
PřF P1507 Botanika 4 3       7 7
PřF B1303 Demografie 9 17     26   26
PřF N1303 Demografie 8 16 15 15 24   24
PřF P1303 Demografie 1 4     1 4 5
PřF P1514 Ekologie 4   1   3 1 4
PřF B1601 Ekologie a ochrana prostředí 12 27 1   39   39
PřF M1601 Ekologie a ochrana prostředí   1     1   1
PřF N1601 Ekologie a ochrana prostředí 7 14     21   21
PřF P1601 Ekologie a ochrana prostředí 3 3       6 6
PřF P6144 Filozofie a dějiny přírodních věd 2   1   2   2
PřF M1311 Fyzická geografie 1       1   1
PřF P1306 Fyzická geografie a geoekologie 1 3       4 4
PřF P1404 Fyzikální chemie 3   1   1 2 3
PřF P1511 Fyziologie a imunologie   1       1 1
PřF P1521 Fyziologie živočichů 2 2       4 4
PřF B1301 Geografie 36 50 5   86   86
PřF M1301 Geografie 3       3   3
PřF N1301 Geografie 46 53 4   99   99
PřF P1301 Geografie 3 3       6 6
PřF B1201 Geologie 19 21     40   40
PřF N1201 Geologie 13 43 4   56   56
PřF P1201 Geologie 8   1 1 1 7 8
PřF B1407 Chemie 13 29 3   42   42
PřF N1407 Chemie 13 24 3   37   37
PřF P1517 Imunologie   1       1 1
PřF M1302 Kartografie   1     1   1
PřF B1413 Klinická a toxikologická analýza 8 32     40   40
PřF N1413 Klinická a toxikologická analýza 6 30 2   36   36
PřF P1405 Makromolekulární chemie 2   2 1 1 1 2
PřF P1510 Mikrobiologie   2       2 2
PřF P1415 Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur 3       2 1 3
PřF P1515 Molekulární a buněčná biologie 1 1       2 2
PřF P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 2 4 2     6 6
PřF P1402 Organická chemie 4 1 1     5 5
PřF P1308 Regionální a politická geografie 2 1     2 1 3
PřF P1309 Sociální geografie a regionální rozvoj 4 2     2 4 6
PřF B3912 Speciální chemicko-biologické obory 16 34 9   50   50
PřF P1526 Teoretická a evoluční biologie 1         1 1
PřF P1520 Vývojová biologie   1       1 1
PřF P1414 Vzdělávání v chemii 2         2 2
PřF P1502 Zoologie 9 7 1   1 15 16
PřF celkem 404 748 84 18 1 030 122 1 152
MFF B1701 Fyzika 51 10 8   59 2 61
MFF M1701 Fyzika 2       2   2
MFF N1701 Fyzika 55 27 20   80 2 82
MFF P1701 Fyzika 29 9 5   6 32 38
MFF B1801 Informatika 112 10 34   108 14 122
MFF M1801 Informatika 14 2 10   15 1 16
MFF N1801 Informatika 86 10 29 4 93 3 96
MFF P1801 Informatika 13   1   7 6 13
MFF B1101 Matematika 61 31 16   86 6 92
MFF M1101 Matematika   1     1   1
MFF N1101 Matematika 43 31 14   74   74
MFF P1101 Matematika 11 5 3   8 8 16
MFF N7503 Učitelství pro základní školy 1   1     1 1
MFF celkem 478 136 141 4 539 75 614
PedF P6101 Filozofie 2 1       3 3
PedF P7105 Historické vědy 1 1       2 2
PedF M7501 Pedagogika 1 25       26 26
PedF N7501 Pedagogika   13       13 13
PedF P7501 Pedagogika 6 16 2     22 22
PedF B7701 Psychologie 3 23     26   26
PedF M7701 Psychologie   13     13   13
PedF P7701 Psychologie   1       1 1
PedF B7507 Specializace v pedagogice 39 237 5 1 195 81 276
PedF P7507 Specializace v pedagogice   5       5 5
PedF B7506 Speciální pedagogika 10 52     23 39 62
PedF M7506 Speciální pedagogika 2 55 1   57   57
PedF N7506 Speciální pedagogika 3 2 5 5 5   5
PedF M7504 Učitelství pro střední školy 55 195 6 5 250   250
PedF N7504 Učitelství pro střední školy   1     1   1
PedF M7503 Učitelství pro základní školy 3 56     58 1 59
PedF B7505 Vychovatelství 56 43       99 99
PedF celkem 181 739 19 11 628 292 920
FSV B6201 Ekonomické teorie 44 30 20   74   74
FSV N6201 Ekonomické teorie 28 32 20 9 60   60
FSV P6201 Ekonomické teorie 7 3 5   3 7 10
FSV B7105 Historické vědy 3 1       4 4
FSV P7105 Historické vědy 4 3     1 6 7
FSV N6736 International Economic and Political Studies
(Mezinárodní ekonomická a politická studia)
8 7 13 13 15   15
FSV B7202 Mediální a komunikační studia 37 97 5   92 42 134
FSV N7202 Mediální a komunikační studia 40 60 2   89 11 100
FSV P7202 Mediální a komunikační studia 1 1       2 2
FSV B6702 Mezinárodní teritoriální studia 43 49 14   84 8 92
FSV N6702 Mezinárodní teritoriální studia 29 30 4   59   59
FSV P6702 Mezinárodní teritoriální studia 1 1       2 2
FSV B6701 Politologie 26 23 7   49   49
FSV N6701 Politologie 33 36 4   69   69
FSV P6701 Politologie 8 4 2   1 11 12
FSV B6703 Sociologie 12 46 3   58   58
FSV N6703 Sociologie 25 50 3   57 18 75
FSV P6703 Sociologie 2 3 1   1 4 5
FSV celkem 351 476 103 22 712 115 827
FTVS P3919 Biomechanika 3 1 1   1 3 4
FTVS P7403 Kinantropologie 2 4     1 5 6
FTVS B5345 Specializace ve zdravotnictví 15 54 15 14 69   69
FTVS N5345 Specializace ve zdravotnictví 6 33 2 2 39   39
FTVS B7401 Tělesná výchova a sport 103 66 4   134 35 169
FTVS M7401 Tělesná výchova a sport 60 24 1   53 31 84
FTVS N7401 Tělesná výchova a sport 26 59 2   5 80 85
FTVS M7504 Učitelství pro střední školy 17 38 1   55   55
FTVS celkem 232 279 26 16 357 154 511
FHS P1512 Antropologie 6 7 1   2 11 13
FHS N1601 Ekologie a ochrana prostředí 2 9     11   11
FHS B6107 Humanitní studia 48 156 14   164 40 204
FHS N6107 Humanitní studia 20 63 2   49 34 83
FHS N7202 Mediální a komunikační studia 7 19 3   26   26
FHS N6731 Sociální politika a sociální práce 4 30 2   7 27 34
FHS celkem 87 284 22   259 112 371
UK celkem     3 035 5 603 1 004 269 7 086 1 552 8 638
 
Počty odpovídají počtu různých studií, která ukončila studium mezi 1. 1. 2010 a 31. 12. 2010 absolvováním,
v členění podle fakult a studijních programů.
Cizí jazyk - studia s jiným než českým jazykem výuky, počet cizinců-samoplátců
PF - prezenční forma studia
KF - kombinovaná forma studia