III-4g Míra nezaměstnanosti absolventů VŠ v r. 2010


Standardizovaná míra
nezaměstnanosti v %
VŠ ČR celkem 4,4
Anglo-americká vysoká škola 0,0
Literární akademie (Soukr. VŠ J. Škvoreckého) 0,0
VŠ manaž. informatiky a ekonomiky 0,0
Vysoká škola zdravotnická 0,0
Bankovní institut 0,6
Univerzita Jana Amose Komenského 0,9
Academia Rerum Civilium 1,6
Metropolitní univerzita Praha 1,6
Univerzita Karlova 1,9
Vysoká škola podnikání 2,0
Evropský polytechnický institut 2,2
AVU Praha 2,3
VŠE v Praze 3,0
VŠ evropských a regionálních studií 3,1
VŠCHT Praha 3,1
MU Brno 3,4
ČVUT Praha 3,5
UP Olomouc 3,6
Vysoká škola logistiky 3,8
TU Liberec 4,3
Vysoká škola finanční a správní 4,3
ČZU Praha 4,4
AKADEMIE STING 4,5
OU v Ostravě 4,5
Univerzita Hradec Králové 4,6
UTB ve Zlíně 4,8
ZČU Plzeň 5,0
UJEP Ústí n. L. 5,1
VUT v Brně 5,1
AMU Praha 5,2
VFU Brno 5,2
Soukromá VŠ ekonomická Znojmo 5,3
ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola 5,4
Vysoká škola aplikovaného práva 5,4
VŠB - TU Ostrava 5,9
VŠUP v Praze 6,4
JU České Budějovice 6,5
Vysoká škola Karlovy Vary 7,2
Univerzita Pardubice 7,3
SU Opava 7,4
Mendelova univerzita v Brně 8,2
Newton College 8,5
Vysoká škola hotelová v Praze 8,8
University of New York in Prague 9,1
Vysoká škola obchodní v Praze 9,3
Moravská vysoká škola Olomouc 10,2
Vysoká škola Karla Engliše v Brně 10,3
VŠ TV a sportu Palestra 11,8
VŠ mez. a veřejných vztahů 12,2
JAMU Brno 13,6
Pražská VŠ psychosociálních studií 17,2
Středočeský vysokoškolský institut 20,6
Vysoká škola polytechnická Jihlava 22,4
 
 
 
 
Fakulta Standardizovaná míra
nezaměstnanosti v %
KTF 3,1
ETF 0,0
HTF 13,2
PF 1,0
1.LF 0,8
2.LF 0,0
3.LF 0,0
LFP 0,0
LFHK 1,5
FaF 0,0
FF 3,4
PřF 6,2
MFF 1,9
PedF 1,0
FSV 2,0
FTVS 1,7
 
Podle analýz Střediska vzdělávací politiky
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.