III-5a Studijní neúspěšnost v 1. ročníku


Fakulta Zaps. 2009 Neúsp. % Zaps. 2009 Neúsp. % Zaps. 2009 Neúsp. % Zaps. 2009 Neúsp. % Celkem
neúspěšných
  Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D.  
KTF 147 16 10,9 30 1 3,3 66 3 4,5 14 2 14,3 22
ETF 256 97 37,9 0 0 0 43 5 11,6 16 0 0 102
HTF 279 48 17,2 0 0 0 67 4 6 15 2 13,3 54
PF 0 0 0 751 31 4,1 0 0 0 106 1 0,9 32
1.LF 233 25 10,7 785 120 15,3 63 7 11,1 164 12 7,3 164
2.LF 67 10 14,9 232 46 19,8 29 3 10,3 68 6 8,8 65
3.LF 155 9 5,8 216 24 11,1 0 0 0 34 1 2,9 34
LFP 0 0 0 380 29 7,6 0 0 0 25 3 12 32
LFHK 59 9 15,3 287 63 22 0 0 0 46 2 4,3 74
FaF 93 28 30,1 316 42 13,3 32 0 0 36 1 2,8 71
FF 1 508 196 13 69 1 1,4 500 40 8 277 7 2,5 244
PřF 732 131 17,9 0 0 0 488 19 3,9 268 10 3,7 160
MFF 1 005 334 33,2 0 0 0 328 19 5,8 141 8 5,7 361
PedF 1 023 143 14 115 11 9,6 226 11 4,9 93 5 5,4 170
FSV 854 114 13,3 0 0 0 541 43 7,9 118 8 6,8 165
FTVS 493 158 32 0 0 0 309 52 16,8 39 1 2,6 211
FHS 816 305 37,4 0 0 0 298 56 18,8 39 0 0 361
Celkem 7 720 1 623 21 3 181 368 11,6 2 990 262 8,8 1 499 69 4,6 2 322
 
Počty neúspěšných odpovídají počtu zapsaných, kteří později ukončili studium zanecháním studia,
ukončením studia pro nesplnění studijních povinností nebo vyloučením ze studia.