III-5b Studijní neúspěšnost (údaje platné k 31. 10. 2010)


Skupina oborů Kód skupiny kmenových oborů Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D. Celkem
    PF KF PF KF PF KF PF KF  
Přírodní vědy a nauky 11 až 18 916 286 19 5 65 31 81 139 1 542
Technické vědy a nauky 21 až 39 21 0 0 0 0 0 3 1 25
Zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53 167 82 696 0 19 0 30 175 1 169
Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 1 274 555 153 14 221 161 55 143 2 576
Ekonomie 62 67 0 0 0 10 0 10 11 98
Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 189 0 0 0 0 31 220
Pedagogika, učitelství a sociální péče 75 367 109 116 16 21 15 4 32 680
Obory z oblasti psychologie 77 7 0 11 8 1 0 8 22 57
Vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82 85 0 10 1 11 0 6 16 129
Celkem 11 až 82 2 904 1 032 1 194 44 348 207 197 570 6 496
 
V tabulce je uveden počet studií, která byla mezi 1. 11. 2009 a 31. 10. 2010 ukončena jinak než
absolvováním, přestupem, převodem, zánikem akreditace či odnětím akreditace studijnímu programu.
PF - prezenční forma studia
KF - kombinovaná forma studia