III-5c Studijní neúspěšnost podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2010)


Skupina oborů Kód skupiny kmenových oborů Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D. Celkem
    PF KF PF KF PF KF PF KF  
Přírodní vědy a nauky 11 až 18 849 288 19 6 84 34 79 152 1 511
Technické vědy a nauky 21 až 39 22 0 0 0 0 0 4 2 28
Zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53 178 90 772 0 17 0 23 137 1 217
Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 1 338 671 150 11 252 168 81 162 2 833
Ekonomie 62 63 0 0 0 20 0 9 16 108
Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 226 0 0 0 0 23 249
Pedagogika, učitelství a sociální péče 75 382 92 100 12 20 10 5 18 639
Obory z oblasti psychologie 77 9 0 9 13 1 0 6 20 58
Vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82 74 0 13 2 9 0 9 12 119
Celkem 11 až 82 2 915 1 141 1 289 44 403 212 216 542 6 762
 
V tabulce je uveden počet studií, která byla mezi 1. 1. 2010 a 31. 12. 2010 byla ukončena jinak než
absolvováním, přestupem, převodem, zánikem akreditace či odnětím akreditace studijnímu programu.
PF - prezenční forma studia
KF - kombinovaná forma studia