III-6b Počet současně studovaných studií na UK


Počet současně studovaných studií Počet osob
1 50 144
2 1 787
3 39
4 2
5 1