III-7a Počet přiznaných stipendií


Fakulta 4–1s 4-r 5-1a 5-1b 5-1d 5-1cZ LLP CE AK jiné 5-1cC CE AK 3-1c úč. jiná Celkem
KTF 0 31 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 23 0 114
ETF 0 30 61 0 1 14 0 0 0 14 0 0 0 36 49 0 191
HTF 0 52 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 91
PF 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 7 0 327
1.LF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.LF 0 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 0 0 409
3.LF 0 145 8 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 66 0 0 224
LFP 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 174
LFHK 0 118 123 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 73 57 0 414
FaF 0 109 35 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 90 75 2 315
FF 0 382 74 1 278 0 0 0 0 0 0 0 0 847 0 105 1 687
PřF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MFF 0 155 462 0 388 0 0 0 0 0 0 0 0 573 75 0 1 653
PedF 0 266 185 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 142 39 0 861
FSV 0 292 15 0 0 66 0 0 0 66 0 0 0 195 247 22 837
FTVS 0 109 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 17 0 405
FHS 313 0 12 0 320 18 0 1 0 17 0 0 0 67 38 481 1 249
RUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 313 2 406 1 186 1 1 277 98 0 1 0 97 1 0 1 2 432 627 610 8 951
 
4–1s = za vynikající studijní výsledky - přiznaná na 1 semestr *) - dle článku 4 Stipendijního řádu UK
4–r = za vynikající studijní výsledky - přiznaná na celý akad. rok *) - dle článku 4 Stipendijního řádu UK
5-1a = za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle článku 5 odst. 1 písm. a) Stipendijního řádu UK
5-1b = v případě mimořádné situace studenta dle článku 5 odst. 1 písm. b) Stipendijního řádu UK
5-1d = v případech zvláštního zřetele hodných dle článku 5 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu UK
5-1cZ = na podporu studia v zahraničí dle článku 5 odst. 1 písm. c) Stipendijního řádu UK
LLP = ... z toho LLP/Erasmus
CE = ... z toho CEEPUS
AK = ... z toho AKTION
jiné = ... jiné
5-1cC = na podporu studia v ČR dle článku 5 odst. 1 písm. c) Stipendijního řádu UK
3-1c = studentům doktorských studijních programů dle článku 3 odst. 1 písm. c) Stipendijního řádu UK (byť jen v části akademického roku)
úč. = účelová stipendia pro doktorandy - počet doktorandů, kterým bylo přiznáno účelové stipendium (bez rozlišení)
jiná = jiná stipendia