III-7b Sociální a ubytovací stipendia


Fakulta Sociální stipendium Ubytovací stipendium
KTF 5 252
ETF 7 254
HTF 12 396
PF 30 3 286
1.LF 53 3 258
2.LF 22 1 259
3.LF 14 1 076
LFP 34 1 335
LFHK 18 1 007
FaF 25 1 414
FF 57 4 615
PřF 46 3 708
MFF 44 2 494
PedF 32 2 325
FSV 25 2 654
FTVS 11 1 317
FHS 10 1 101
Celkem 445 31 751