III-7c Přehled vyměřených poplatků spojených se studiem a úlev na poplatcích


Počet vyměřených poplatků Suma vyměřených poplatků v tis. Kč Počet podaných žádostí Počet plně prominutých žádostí* Počet částečně prominutých žádostí Suma úlev v tis. Kč*
Poplatky za další studium 1 507 3 615 197 63 0 141
Poplatky za delší studium 10 800 143 930 5 054 2 016 398 30 405
 
* nezahrnuje podmíněné prominutí poplatku na základě OR č.16/2006