III-8a Ubytování studentů


Ubytování českých studentů Ubytování zahraničních studentů Celkem
  Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
K a M Praha 3 174 3 792 6 966 1 448 1 341 2 789 4 622 5 133 9 754
Plzeň 220 268 489 85 48 133 305 316 621
Hradec Králové 420 850 1 270 26 26 52 446 875 1 322
Celkem 3 814 4 910 8 724 1 559 1 414 2 973 5 374 6 324 11 698
 
Počty ubytovaných zahraničních studentů neodpovídají vyčleněné kapacitě, protože jejich pobyt je mnohdy pouze jeden semestr a v dalším semestru se napočítávají nově příchozí další osoby.