III-9a Stravování studentů


Teplá jídla Studená jídla Celkem
Koleje a menzy Praha 825 777 205 416 1 031 193
Plzeň 29 458 11 457 40 915
Hradec Králové 116 536 12 542 129 078
Celkem 971 771 229 415 1 201 186