IV-1 Tuzemské programy a projekty I. (rezortní) - všechny projekty běžící k 31. 12. 2010


Fakulta LS
Rezortní
výzkum
1K
Podpora
začínajících
pracovníků
výzkumu
1N
Informační
infrastruktura
výzkumu
2B
Zdravý a
kvalitní
život
2D
Sociálně-ekonomický
rozvoj
společnosti
Celkem
KTF 0 0 0 0 0 0
ETF 0 0 0 0 0 0
HTF 0 0 0 0 0 0
PF 3 0 0 0 0 3
1.LF 0 0 0 0 0 0
2.LF 0 0 0 5 0 5
3.LF 0 0 0 0 0 0
LFP 0 0 0 0 0 0
LFHK 0 0 0 0 0 0
FaF 0 0 0 0 0 0
FF 0 0 0 0 0 0
PřF 0 0 0 0 0 0
MFF 0 0 0 0 0 0
PedF 0 0 0 0 0 0
FSV 0 0 0 0 1 1
FTVS 0 0 0 0 0 0
FHS 0 0 0 0 0 0
COŽP 2 0 0 0 0 2
Celkem 5 0 0 5 1 11