IV-10a GAUK - přidělené finance pro rok 2010 - 7. kolo - podle sekcí (v tis. Kč)


Sekce Rok podání Počet projektů Neinvestiční prostředky
      celkem z toho mzdové z toho stipendijní
A 2008 33 6 255 774 2 659
A 2009 88 15 636 1 846 6 690
A 2010 94 17 315 1 864 7 708
A celkem 215 39 206 4 484 17 057
           
B 2008 44 8 266 386 3 168
B 2009 87 17 823 994 5 921
B 2010 139 28 727 1 625 10 706
B celkem 270 54 816 3 005 19 795
           
C 2008 35 10 097 1 162 2 925
C 2009 52 15 442 1 657 4 707
C 2010 48 14 839 1 524 4 322
C celkem 135 40 378 4 343 11 954
           
UK celkem 620 134 400 11 832 48 806
 
Sekce A – společenské vědy
Sekce B – přírodní vědy
Sekce C – lékařské vědy