IV-11 Specifický vysokoškolský výzkum - schválené projekty 2010 (1. kolo) - podle fakult (v tis. Kč)


Fakulta Schálené projekty Přidělené finanční prostředky
KTF 2 800
ETF 1 2 000
HTF 2 750
PF 12 4 562
1.LF 13 22 498
2.LF 5 9 750
3.LF 7 4 098
LFP 9 4 604
LFHK 9 8 477
FaF 4 8 550
FF 7 18 450
PřF 15 30 368
MFF 17 38 321
PedF 2 3 749
FSV 11 5 584
FTVS 2 2 250
FHS 6 4 918
CERGE 1 1 250
Celkem 125 170 979