IV-12c Patenty a užitné vzory (UV)


Fakulta ČR EU jiné UV Celkem
1.LF 1 0 0 0 1
2.LF 0 0 0 1 1
LFP 1 0 0 0 1
LFHK 0 0 0 4 4
FaF 1 0 0 6 7
MFF 1 0 0 1 2
FTVS 0 0 0 2 2
Celkem 4 0 0 14 18