IV-15 Nově jmenovaní profesoři


Jméno Fakulta Jmenován pro obor S účinností od Téma přednášky
(viz. čl. 7 odst. 2 Řádu habilitačního řízení...)
Doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. 1.LF otorinolaryngologie 1. 5. 2010 Nádory štítné žlázy
Doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. MFF fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur 1. 5. 2010 Vibrační optická aktivita
Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc. 1.LF neurologie 8. 12. 2010 Roztroušená skleróza: od nihilismu k monoklonálním protilátkám
Doc. RNDr. Petr Hodek, CSc. PřF biochemie 1. 5. 2010 Studium proteinové struktury enzymů se zvláštním zřetelem na aktivní centrum cytochromů P450
Doc. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. FF český jazyk 1. 5. 2010 Fenomén "konverzace": žánr, styl, jazyk, současné podoby
Doc. MUDr. Michal Holub, Ph.D. 1.LF infekční nemoci 1. 5. 2010 Imunitní odpověď v patogenezi bakteriální sepse
Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. LFHK psychiatrie 8. 12. 2010 Přínos současné genetiky pro poznání příčin a léčby duševních poruch
Doc. MUDr. Radomír Hrdina, CSc. FaF humánní a veterinární farmakologie 8. 12. 2010 Mechanismy kardiotoxicity vybraných léčiv
Doc. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. 1.LF lékařská chemie a biochemie 1. 5. 2010 Produkty pokročilé glykace v medicíně
Doc. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. PedF didaktika matematiky 1. 5. 2010 Analýza změn jazyka při rekonstrukci historického vývoje matematiky
Doc. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. MFF matematika-pravděpodobnost a matematická statistika 1. 5. 2010 Stochastická analýza v prostorech nekonečné dimenze a její aplikace
Doc. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. PřF geologie 1. 5. 2010 Izotopy olova v geochemii životního prostředí
Doc. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D. LFP vnitřní nemoci 8. 12. 2010 Konvenční a alternativní peritoneální dialyzační roztoky
Doc. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. FF pomocné vědy historické 8. 12. 2010 Humanistické písmo a království dvojího lidu
Doc. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. LFHK vnitřní nemoci 8. 12. 2010 Biomarkery a jejich využití v kardiologii
Doc. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. LFHK vnitřní nemoci 8. 12. 2010 Přítomnost a budoucnost digestivní endoskopie
Doc. MUDr. František Saudek, DrSc. 3.LF vnitřní nemoci 1. 5. 2010 Léčba diabetu transplantací
Doc. MUDr. Tomáš Seeman, CSc. 2.LF pediatrie 8. 12. 2010 Význam ambulantního 24-hod. monitorování krevního tlaku ve zlepšení diagnostiky a léčby hypertenze u dětí
Doc. MUDr. Ilja Stříž, CSc. 1.LF lékařská imunologie 1. 5. 2010 Současný pohled na alergický zánět
Doc. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. LFP pediatrie 8. 12. 2010 Onemocnění žaludku a dvanáctníku v dětském věku
Doc. Mgr. Kateřina Šmídková, Ph.D., M.A. FSV ekonomické teorie 8. 12. 2010 Přínos teorie rovnovážných kurzů pro hospodářskou politiku
Doc. MUDr. Jan Štulík, CSc. 1.LF ortpedie 1. 5. 2010 Chirurgie horní krční páteře
Doc. RNDr. Eva Tesařová, CSc. PřF analytická chemie 1. 5. 2010 Makrocyklická antibiotika jako chirální selektory v kapalinové chromatografii
Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. PřF právní dějiny 1. 5. 2010 Pojetí vědecké a pedagogické činnosti v oboru právní dějiny