IV-16 Akreditace habilitačních oborů a jmenovacích oborů


Fakulta Počet oborů pro
habilitační řízení
Počet oborů pro
jmenovací řízení
KTF 1 1
ETF 1 1
HTF 1 1
PF 15 14
1.LF 37 34
2.LF 20 17
3.LF 13 12
LFP 10 7
LFHK 19 13
FaF 7 7
FF 38 32
PřF 27 24
MFF 22 22
PedF 8 7
FSV 7 7
FTVS 2 2
FHS 1 1
Celkem 229 202