IV-17 Akreditace a reakreditace habilitačních oborů v r. 2010


Fakulta Název oboru Platnost akreditace do
1.LF Anesteziologie a resuscitace 31. 5. 2018
1.LF Dějiny lékařství 31. 7. 2014
1.LF Kardiochirurgie 31. 5. 2014
1.LF Rehabilitační lékařství 31. 5. 2018
LFHK Lékařská imunologie 31. 7. 2018
PřF Antropologie 31. 5. 2014