IV-18 Akreditace a reakreditace jmenovacích oborů v r. 2010


Fakulta Název oboru Platnost akreditace do
1.LF Dějiny lékařství 31. 7. 2014
LFHK Lékařská imunologie 31. 7. 2018
PřF Antropologie 31. 5. 2014