IV-19 Ocenění v oblasti vědy a výzkumu


Medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy I. stupeň
2.LF Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
 
Medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy III. stupeň
MFF Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
 
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
1.LF Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
 
Zvláštní uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovy
PF Prof. JUDr. Michal Tomášek, DrSc.
PF Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
PF Prof. JUDr. Aleš Gerloch, DrSc.
PF Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
PF Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
FF Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.
 
Státní ceny Ministerstva kultury za překladatelské dílo
FF Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. Za celoživotní překladatelské dílo
 
Cena ministra zdravotnictví
1.LF Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
1.LF Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
1.LF (IKEM) Prof. MUDr. Renata Cifková, CSc.
2.LF Doc. MUDr. Pavel Kršek Ph.D.
2.LF Doc. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
 
Medaile Josefa Hlávky
ÚDAUK Prof. PhDr. Josef Petráň
 
Cena prezidenta České lékařské komory
1.LF Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Za mimořádný přínos v oblasti
celoživotního vzdělávání lékařů
 
Cena předsedy Grantové agentury ČR
FTVS PhDr. Mgr. Jan Štochl, Ph.D. Za práci – Modelování vazeb mezi
asymetrií motorických symptomů
Parkinsonovy nemoci a lateralitou těla
 
Právník roku
PF Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr. h. c. Bývalý rektor Univerzity Karlovy v Praze
vstoupil do tradiční Síně slávy za výjimečný
celoživotní přínos právu
 
Medaile Učené společnosti České republiky
za zásluhy o rozvoj vědy
PřF Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.
 
Cena Učené společnosti České republiky v kategorii vědecký pracovník
FF Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. Za rozvoj české sinologie a mnohostranné interkulturní
zprostředkování čínské vědy a kultury české veřejnosti
odborné i širší, zvláště v oblasti literatury, estetiky
a filozofie
 
Cena Učené společnosti České republiky v kategorii mladý vědecký pracovník
ETF a Centrum biblických studií AV ČR Dr. Jan Dušek Za mimořádnou badatelskou a překladatelskou práci v oblasti
západosemitské filologie, paleografie a starověkých
dějin Palestiny