IV-20 Čestné doktoráty


Jméno Země Datum Titul Na návrh
Prof. Dr. Anne Hudson Velká Británie 22. 3. 2010 doktor honoris causa historických věd "za zásluhy o rozvoj vzdělávání a vědeckého poznání v oboru historie u nás" FF
Prof. Dr. Walter Pape Německo 7. 4. 2010 doktor honoris causa filozofických věd "za mimořádný příspěvek k rozvoji a prohlubování česko-německých vztahů v oblasti vědy, kultury a vzdělávání" FF
Prof. Endre Szemerédi USA 15. 6. 2010 doktor honoris causa fyzikálně-matematických věd "za mimořádné celoživotní dílo v oblasti matematiky a informatiky, zvláště pak v teorii čísel a kombinatorice" MFF