IV-4b Zapojení do zahraničních programů a projektů - projekty přijaté v roce 2010


Fakulta LA INGO 7.RP Tempus Barrande OC Cost EO Eureka ME Kontakt Další Specifikace Celkem
KTF 0 0 0 0 0 0 0 0   0
ETF 0 0 0 0 0 0 0 0   0
HTF 0 0 0 0 0 0 0 0   0
PF 0 0 0 0 0 0 0 0   0
1.LF 0 0 0 0 0 0 0 0   0
2.LF 0 0 0 0 0 0 1 3 Public Health (2x), BMT Nursing (1x,) 4
3.LF 0 1 0 0 0 0 1 1 IVF - International Visegrad Fund 3
LFP 0 0 0 0 0 0 0 0   0
LFHK 0 1 0 0 0 0 0 0   1
FaF 0 0 0 0 0 0 1 0   1
FF 0 2 0 0 0 0 4 6 3x Aktion, 1x Culture, 1x Childwatch International, 1x Visegrad 12
PřF 0 0 0 0 0 0 0 0   0
MFF 1 6 1 2 1 0 9 0   20
PedF 0 0 0 0 0 0 0 6 1) LLP Action, 2) CRC, 3) Development of the Project Concerning Prevention of Sexual Harassment in University Environment, 4) Das Schöpferische Treffen dreier Kulturen in Wien, 5) Marille, 6) Comenius 2.1 6
FSV 0 1 0 0 1 0 0 7 4x CERGE-EI, 2x Jean Monnet, 1x Stiftung EVZ 9
FTVS 0 0 0 0 0 0 0 1 Intenzivníprogram v rámcu Erasmus? "NON-PHARMACOLOGICAL MANAGEMENT ON OBESITY IN CHILDREN AND ADOLESCENT IN INTERDISCIPLINARY CONTENT? 1
FHS 0 0 0 0 0 0 0 1 OPPA - Zvyšování flexibility absolventů oboru Studia občanského sektoru - ESF (CZ.2.17/3.1.00/33281) 1
CTS 0 1 0 0 0 0 0 0   1
COŽP 0 0 0 0 0 0 0 1 Norské fondy 1
Celkem 1 12 1 2 2 0 16 26   60