IV-6b Výzkumná centra - UK jako spolunositel


Fakulta Kód projektu Název projektu Koordinátor projektu Přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu v r. 2010 pro UK v Praze
Celkem z toho kapitálové prostředky z toho běžné prostředky
KTF LC521 Křesťanství a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost AVČR 1 811 0 1 811
1.LF LC06061 Centrum buněčné invazivity v embryonálním vývoji a metastázích nádorů AVČR 3 634 0 3 634
2.LF LC554 Centrum neurověd AVČR 3 193 0 3 193
FF LC06013 Centrum globálních studií AVČR 2 629 0 2 629
PřF LC06035 Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu. AVČR 1 397 0 1 397
PřF LC06070 Struktura a syntetické aplikace komplexů přechodných kovů VŠCHT 2 406 0 2 406
PřF LC06066 Centrum environmentální mikrobiologie AVČR 3 037 0 3 037
PřF LC06073 Centrum pro výzkum biodiverzity AVČR 1 863 0 1 863
PřF LC06004 Integrovaný výzkum rostlinného genomu AVČR 2 574 0 2 574
PřF LC06034 Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů AVČR 4 164 0 4 164
PřF LC06063 Fluorescenční mikroskopie v biologickém a lékařském výzkumu AVČR 3 039 0 3 039
PřF LC06009 Centrum molekulární ekologie vektorů a patogenů AVČR 4 820 0 4 820
PřF LC545 Centrum funkční organizace buňky AVČR 2 309 0 2 309
MFF LC06014 Centrum teoretické astrofyziky AVČR 2 370 0 2 370
MFF LC06024 Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku MU Brno 1 321 0 1 321
MFF LC505 Centrum Eduarda Čecha pro algebru a geometrii MU Brno 1 753 0 1 753
MFF LC510 Centrum nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku AVČR 2 376 0 2 376
MFF LC527 Centrum částicové fyziky AVČR 7 450 0 7 450
FSV LC06075 Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii VŠE 648 0 648
CERGE LC542 Centrum pro pokročilá politicko-ekonomická studia AVČR 2 889 0 2 889