IV-7 Podpora výzkumu a vývoje z účelových prostředků MŠMT


Kód programu Název programu podpory výzkumu a vývoje z účelových prostředků MŠMT Počet projektů Dotace INV Dotace NIV Dotace
(v tis. Kč)
celkem
Národní program výzkumu celkem 18 0 86 337 86 337
v tom: 2B,2D,2E NPV II. 15 0 24 026 24 026
  1M Výzkumná centra 3 0 62 311 62 311
             
Programy v působnosti poskytovatele celkem 86 0 180 078 180 078
v tom: LC Centra základního výzkumu 30 0 98 129 98 129
  ME KONTAKT 27 0 13 563 13 563
  OC COST 13 0 6 066 6 066
  LA INGO 14 0 41 678 41 678
  OK EUPRO 1 0 800 800
  VZ INFOZ 1 0 19 842 19 842
             
Výzkum a vývoj z účelových prostředků MŠMT 104 0 266 415 266 415